LLAR D'INFANTS CAMPANITA
(0 - 3 anys)

UN ESPAI EDUCATIU FAMILIAR ADEQUAT AL DESNVOLUPAMENT
DELS NENS I NENES EN LA SEVA PRIMERA INFANCIA.

  SERVEIS:  

    HORARI COMPLET: 08:45 A 17:45
HORARI PARCIAL
    MATINS: 08:45 A 12:50
    TARDES: 15:00 A 17:45
HORES DE PERMANÈNCIA
MENJADOR
INICIACIÓ A LA LLENGUA ANGLESA
 
       
  QUÈ SOM  
   
CAMPANITA ès una llar d'infants que rep nens i nenes de dels sis mesos a tres anyets, on oferim la possibilitat que els nens es desenvolupin i convisquin amb nens i nenes de la seva edat i adults que no siguin els seus pares.
 
         
  TASCA EDUCATIVA  
   
CAMPANITA és un centre orientat a la formació integral dels nens i les nenes que hi acudeixen, al seu desenvolupament emocional, psíquic i físic, que ofereix unes condicions pedagògiques i unes instal-lacions úniques perquè s'hi afavoreixin: la socialització i la formació d'hàbits dels nens i nenes, que els brinda autonomia, seguretat i maduresa; mitjançant nous aprenentatges necessaris per al seu creixement personal: ordre, neteja, respecte, puntualitat, entre d'altres.
 
       
  PROJECTE EDUCATIU  
   
La llar d'infants “CAMPANITA” fa la seva presentació com una llar d'infants d'excel-lència, portadora d'un inovador model educatiu que proposa, a més a més del desenvolupament de les destreses, capacitats i habilitats d'aquesta etapa, un trilingüisme bàsic on es dóna prioritat en català, i després, l'angles i el castellà, mitjançant un mètode amable i adequat amb el personal capacitat per dur-lo a terme.
 
         
  LLAR D'INFANTS CAMPANITA   -   C/ dels Rosers, 7 - Urb. Residencial Park - 17412 MAÇANET DE LA SELVA   -   Telf./fax: 972 165 223